Get Adobe Flash player
İletişim

Honsalar mahallesi kale kapısı sokak no:3/3

Telefon
(366) 2148205

Fax
(366) 2149205

kastamonusut@tsumb.org.tr

Bakanlar Kurulu Kararı

Karar Sayısı : 2005/9487

Ekli “Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın 11/10/2005 tarihli ve 5653 sayılı yazısı üzerine, 3/1/2002 tarihli ve 4733 sayılı Kanunun 7 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 12/10/2005 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan

A. GÜL A. ŞENER M.AYDIN B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. V. Devlet Bakanı

O. PEPE M. AYDIN N. ÇUBUKÇU K. TÜZMEN

Devlet Bakanı V. Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı

C. ÇİÇEK A.AKSU A.AKSU K. UNAKITAN

Adalet Bakanı Milli Savunma Bakanı V. İçişleri Bakanı Maliye Bakanı

H. ÇELİK F. N.ÖZAK R.AKDAĞ B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı Bayındırlık ve İskan Bakanı Sağlık Bakanı Ulaştırma Bakanı

M. M. EKER M. BAŞESGİOĞLU A. COŞKUN

Tarım ve Köyişleri Bakanı Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı Sanayi ve Ticaret Bakanı

M.H.GÜLER A. KOÇ O. PEPE

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı Çevre ve Orman Bakanı

 

 

Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Kararda

Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

Madde 1 — 21/2/2005 tarihli ve 2005/8503 sayılı Kararnamenin eki “Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Karar”ın 2 nci maddesine (m) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (n) bendi eklenmiştir.

“n) Tavuk vebası hastalığına karşı itlaf edilecek hayvan ve imha edilecek hayvan maddeleri için tazminat ödemesi yapılır.”

Madde 2 —Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3 —Bu Kararı Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.