Get Adobe Flash player
İletişim

Honsalar mahallesi kale kapısı sokak no:3/3

Telefon
(366) 2148205

Fax
(366) 2149205

kastamonusut@tsumb.org.tr

26.12.2006 / 26388

26 Aralık 2006 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 26388

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2006/11422

Ekli “Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Tarım ve Köyişleri Bakanlığının 6/11/2006 tarihli ve 4066 sayılı yazısı üzerine, 3/1/2002 tarihli ve 4733 sayılı Kanunun 7 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 11/12/2006 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan

A. GÜL A. ŞENER M. A. ŞAHİN B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bakanı

A. BABACAN M.AYDIN N. ÇUBUKÇU K. TÜZMEN

Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı

C. ÇİÇEK M. V.GÖNÜL A.AKSU K. UNAKITAN

Adalet Bakanı Milli Savunma Bakanı İçişleri Bakanı Maliye Bakanı

H. ÇELİK F. N. ÖZAK R.AKDAĞ B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı Bayındırlık ve İskan Bakanı Sağlık Bakanı Ulaştırma Bakanı

M. M. EKER M. BAŞESGİOĞLU A. COŞKUN

Tarım ve Köyişleri Bakanı Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı Sanayi ve Ticaret Bakanı

M.H.GÜLER A. KOÇ O. PEPE

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı Çevre ve Orman Bakanı

 

HAYVANCILIĞIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KARARDA

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

 

MADDE 1 – 21/2/2005 tarihli ve 2005/8503 sayılı Kararnamenin eki “Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Karar”ın 2 nci maddesinin (g) bendine aşağıdaki paragraflar eklenmiştir.

“Tarım ve Köyişleri Bakanlığının ilgili kuruluşu olan Et ve Balık Kurumu kombinalarında kesim yaptıran ve Tarım Kredi Kooperatifi ile sözleşmeli besicilik yapan 28 ildeki (Adıyaman, Ağrı, Ardahan, Artvin, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Gümüşhane, Hakkari,Iğdır, Kars, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Mardin, Muş, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tunceli, Van) yetiştiricilere 190 kilogram ve üzeri karkas ağırlığına ulaşmış erkek sığır karkas ağırlığının beher kilogramı için 1 YTL’yi ve toplam et destekleme primi tutarı yıllık 12.688.000 YTL.’yi aşmamak üzere Bakanlıkça belirlenen miktarda doğrudan et destekleme primi ödemesi yapılır.

Sözleşmeli besicilikle ilgili et destekleme primi uygulama esasları, Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca çıkarılacak tebliğ ile düzenlenir.”

MADDE 2 – Bu Karar 1/1/2007 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Kararı Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

 

Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

24/2/2005

25737

Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapan Düzenlemelerin Yayımlandığı

Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1

19/10/2005

25971

2

17/1/2006

26052

3

12/8/2006

26257