Get Adobe Flash player
İletişim

Honsalar mahallesi kale kapısı sokak no:3/3

Telefon
(366) 2148205

Fax
(366) 2149205

kastamonusut@tsumb.org.tr

15.10.2007 / 26671

15 Ekim 2007 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 26671

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2007/12624

Ekli “Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Tarım ve Köyişleri Bakanlığının 20/8/2007 tarihli ve 3230 sayılı yazısı üzerine, 3/1/2002 tarihli ve 4733 sayılı Kanunun 7 nci maddesi ile 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 10/9/2007 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan

C. ÇİÇEK H. YAZICI N. EKREN M. AYDIN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bakanı

M. BAŞESGİOĞLU M. BAŞESGİOĞLU N. ÇUBUKÇU M. ŞİMŞEK

Devlet Bakanı Devlet Bakanı V. Devlet Bakanı Devlet Bakanı

M.S. YAZICIOĞLU M. A. ŞAHİN M. V. GÖNÜL B. ATALAY

Devlet Bakanı Adalet Bakanı Millî Savunma Bakanı İçişleri Bakanı

A. BABACAN K. UNAKITAN H. ÇELİK F. N. ÖZAK

Dışişleri Bakanı Maliye Bakanı Millî Eğitim Bakanı Bayındırlık ve İskân Bakanı

R. AKDAĞ B. YILDIRIM M. M. EKER F. ÇELİK

Sağlık Bakanı Ulaştırma Bakanı Tarım ve Köyişleri Bakanı Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

M. Z. ÇAĞLAYAN M. H.GÜLER E. GÜNAY V. EROĞLU

Sanayi ve Ticaret Bakanı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı Çevre ve Orman Bakanı

 

HAYVANCILIĞIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA

KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR KARAR

 

MADDE 1 – 21/2/2005 tarihli ve 2005/8503 sayılı Kararnamenin eki “Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Karar”a, 14/5/2007 tarihli ve 2007/12146 sayılı Kararname ile eklenen, 2007 yılında yapılacak hayvancılık destekleme miktarlarına ilişkin listenin “Tiftik Üretimi Desteği” başlıklı satırı ekli listede gösterildiği şekilde değiştirilmiş ve aynı listeye, bu satırdan sonra gelmek üzere ekli listede gösterilen “İpekböceği Üretimi Desteği” satırı eklenmiştir.

MADDE 2 – Bu Karar, 1/1/2007 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 –Bu Kararı Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

 

Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

24/2/2005

25737

Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapan Düzenlemelerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1

19/10/2005

25971

2

17/1/2006

26052

3

12/8/2006

26257

4

26/12/2006

26388

5

7/4/2007

26486

6

9/6/2007

26547

 

 

10/9/2007 TARİHLİ VE 2007/12624 SAYILI

KARARNAMENİN EKİ

 

LİSTE

 

TİFTİK ÜRETİM DESTEĞİ

Oğlak Tiftiği

9,00 YTL/Kg

Ana Mal (ince, iyi, sıra, hafif)

8,00 YTL/Kg

Tali

6,00 YTL/Kg

İPEKBÖCEĞİ ÜRETİMİ DESTEĞİ

Tohum

20,00 YTL/Kutu

Damızlık Koza

13,00 YTL/Kg

I. Sınıf Koza

9,50 YTL/Kg

II. Sınıf Koza

8,25 YTL/Kg

III. Sınıf Koza

7,00 YTL/Kg

Çepez

5,00 YTL/Kg