Get Adobe Flash player
İletişim

Honsalar mahallesi kale kapısı sokak no:3/3

Telefon
(366) 2148205

Fax
(366) 2149205

kastamonusut@tsumb.org.tr

30.01.2009 / 27126M

30 Ocak 2009 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27126 (Mükerrer)

BAKANLAR KURULU KARARI

 

Karar Sayısı : 2009/14615

Tarımsal desteklemelere ilişkin ekli listede yer alan Bakanlar Kurulu kararları uyarınca 2009 yılı bütçesinden yapılacak desteklemelerin birim fiyatlarından %10 kesinti yapılması; Tarım ve Köyişleri Bakanlığının 19/1/2009 tarihli ve 36 sayılı yazısı üzerine, 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu maddesi ve 5828 sayılı 2009 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 12 nci maddesinin üçüncü fıkrasına göre, Bakanlar Kurulu’nca 21/1/2009 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan

 

C. ÇİÇEK H. YAZICI N. EKREN M. AYDIN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bakanı

 

M. BAŞESGİOĞLU B. YILDIRIM N. ÇUBUKÇU K. UNAKITAN

Devlet Bakanı Devlet Bakanı V. Devlet Bakanı Devlet Bakanı V.

 

M. S. YAZICIOĞLU E. BAĞIŞ C. ÇİÇEK M. V. GÖNÜL

Devlet Bakanı Devlet Bakanı Adalet Bakanı V. Millî Savunma Bakanı

 

B. ATALAY A. BABACAN K. UNAKITAN R. AKDAĞ

İçişleri Bakanı Dışişleri Bakanı Maliye Bakanı Millî Eğitim Bakanı V.

 

F. N. ÖZAK R. AKDAĞ B. YILDIRIM M. M. EKER

Bayındırlık ve İskân Bakanı Sağlık Bakanı Ulaştırma Bakanı Tarım ve Köyişleri Bakanı

 

F. ÇELİK M. Z. ÇAĞLAYAN M. H. GÜLER

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı Sanayi ve Ticaret Bakanı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

 

E. GÜNAY V. EROĞLU

Kültür ve Turizm Bakanı Çevre ve Orman Bakanı

 

21/1/2009 TARİHLİ VE 2009/14615

SAYILI KARARNAMENİN EKİ

 

LİSTE

 

1 – Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Kararın yürürlüğe konulmasına ilişkin 31/3/2008 tarihli ve 2008/13489 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı.

2 – Yaş Çay Üreticilerine 2008 Yılı Ürünü Destekleme Primi Ödenmesine İlişkin Kararın yürürlüğe konulmasına ilişkin 21/7/2008 tarihli ve 2008/13979 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı.

3 – Tarımsal Faaliyette Kullanılan Mazot ve Kimyevi Gübre için Çiftçilere 2009 Yılında Alan Bazlı Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Kararın yürürlüğe konulmasına ilişkin 27/10/2008 tarihli ve 2008/14266 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı.

4 – Çevre Amaçlı Tarımsal Arazilerin Korunması Programını Tercih Eden Üreticilerin Desteklenmesine İlişkin Kararın yürürlüğe konulmasına ilişkin 27/10/2008 tarihli ve 2008/14268 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı.

5 – Organik Tarım ve İyi Tarım Uygulamaları ile Toprak Analizi Yaptırılmasına ve Bambus Arısı Kullanımına Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Kararın yürürlüğe konulmasına ilişkin 4/11/2008 tarihli ve 2008/14353 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı.